Disable Preloader
Untitled Document

Yapışık Parmak

Yapışık Parmak

Özellikle eldeki parmakların, bazen de ayak parmaklarının yapışık olmasıdır. 

Yapışıklık sadece ciltte olabileceği gibi, kemik seviyesinde de olabilir. 
Ayırma 2 yaşından itibaren yapılabilir.