Disable Preloader
Untitled Document

El Cerrahisi

El Cerrahisi

El, yaşantımızın kolaylaşmasını sağlayan çok önemli bir uzvumuzdur. Elin anatomisi oldukça karmaşık olup bu işi yapanlarca çok iyi bilinmelidir. Ayrıca el cerrahisi mikro çalışmayı gerektirir. Her mikrocerrah plastik cerrah değildir ama her plastik cerrah el cerrahıdır ve mikrocerrahdır.

Elin normal hastalıkları yanında kaza cerrahiside el cerrahlarının çok meşgul olduğu geniş bir alandır. Gerek kazaya bağlı gerekse hastalığa bağlı olarak yapılan el cerrahisinde el fonksiyonlarını mümkünse kaybetmemeli veya az kaybetmelidir.

Cerrahın elinde olmayan sebeplerle olacak kayıplar sonunda ise ister bir ameliyatta,ister birkaç ameliyattan sonra el ana fonksiyonlarını yapabilmelidir. Bir kalem tutup yazı yazabilmeli,kaşık ve bardak tutabilmek anahtar tutup evinin kapısını açabilmek gibi hayatın akışında çok önemli olan fonksiyonların kalmasına veya sonradan kazandırılmasına dikkat edilmelidir.