GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

Dr.Selahattin Tulunay Muayenehanesi (Bundan sonra “Muayenehane” olarak anılacaktır) olaraksizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.)10.maddesi kapsamında güvenlik kameraları ile elde edilen görüntülerden ibaret kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Muayenehane ortak alanlarda güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydınız KVKK’nın4.maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda yer verilen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

* Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

* Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

* Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Söz konusu kişisel veriniz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri  sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmekte olup; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi119B Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

× Whatsapp